Stambyte BRF och Hyresrätt

När det är dags att byta stammar, är det ett nödvändigt projekt. Att bortse från ett behov av stambyte, kan leda till stora skador. På Sarab Entreprenad AB erbjuds stambyte och stamrenovering i vackra Mälardalen. Kontakta oss eller begär en gratis offert.

Behov av stambyte?

Begär gratis offert på stambyte.

Stambyte och Stamrenovering - Sarab Entreprenad AB

Ditt val vid Stambyte

Många BRF och fastighetsägare väljer Sarab Entreprenad AB. Det med anledning av att vi innehar bred kunskap och expertis inom området från:

Över 1 500 badrumsrenoveringar kopplade till byte av stammar

När det är dags att byta stammar i en fastighet sker också automatiskt renovering av badrum och toaletter. Inom detta område har vi mycket stor vana och erfarenhet, då vi utfört många professionella badrumsrenoveringar. Faktum är att vi totalt renoverat över 1 500 badrum, vilket gör oss till experter på stambyten med badrumrenovering.

Besiktning - Stambyte med kvalitetssäkring

En entreprenör ska kunna sitt arbete och ta ett totalt ansvar för ett projekt och dess funktion. Att anlita oss på Sarab Entreprenad AB leder alltid till valet av en professionell entreprenör för stambyte med kvalitetssäkring som klarar en slutbesiktning.

Vad är stambyte och stamrenovering

De finns många som tror att stamrenovering och stabyte är samma sak, men i verkligheten är detta två helt olika saker. Det ena handlar om en reparation medan det andra medför att alla stammar som leder vatten till och från en fastighet byts ut mot nya. Med dessa fakta är det hela mycket enklare. Givetvis är det då stambyte som är det projekt som byter ut alla gamla stammar mot nya i en fastighet. Här handlar det då om att bryta upp väggar och golv i alla lägenheter samt även i källare och gemensamhetsområden. Detta för att sedan resa de gamla stammarna och bära ut dessa. Efter detta är det dags att koppla på de nya stammarna och ibland även skapa nya och mera effektiva schakt och vägar för dessa. Vid ett stambyte sker alltid en renovering av badrum och toaletter samt ibland också kök. En stamrenovering kommer inte att orsaka någon skada och behov av renovering. Här handlar det om att bespruta stammar, vattenrör och avloppsrör med en plastmassa.


En stamrenovering utförs oftast för att en bostadsrättsförening eller en fastighetsägare vill få mera tid på sig med anledning av den stora skillnaden mellan kostnaden mellan kostnaden av ett stambyte och den billigare stamrenoveringen. Läs mera om stamrenovering och stambyte här.

Vad är ett stambyte med kvalitetssäkring

Genom att erbjuda ett arbete med kvalitetssäkring innebär detta att uppdragsgivaren alltid får ett kontrollerat arbete som följer föreskrifter i gjord planering som garanterar att ett arbetes eller en produkts kvalitet håller högsta möjliga nivå. Arbetet utförs efter standardiserade föreskrifter som entreprenören satt upp och använder de verktyg och material som krävs för att kunna garantera högsta möjliga kvalitet på det färdiga resultatet. En kvalitetssäkring är också ofta något som bygger på ISO-standard, vilket också är något som har certifierats för ett företags arbete, produkter eller tjänster. (Källa: Wikipedia)

Stambyte i BRF respektive fastighetsägare

Det finns många skillnader och olika sätt att byta stammar. Här går detta att göra i ett visst antal lägenheter åt gången. Detta kallas för partiellt stambyte. I andra fall finns det förproducerade delar samt olika kassetter med monterade tvättställ och toaletter. Den största skillnaden när det handlar om stambyte är dock om detta ska göra i en bostadsrättsförening, BRF, med bostadsrätter eller om det ska ske hos en fastighetsägare med hyresrätter. Här är det stora skillnader rörande vem och vilka som tar de olika besluten samt vad som kommer att ingå i ett beslut att utföra ett stambyte i en eller flera fastigheter. I mångt och mycket är det i hyresrätter fastighetsägaren som tar besluten, medan det i en BRF är lägenhetsinnehavarna som är föreningens medlemmar som tar beslut med minst två tredjedelars majoritet.


För alla som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening eller är medlemmar och ägare av en bostadsrätt finns mera information om stambyte bostadsrätt här. För fastighetsägare och alla som bor i en hyresrätt finns mera detaljerad information om stambyte i hyresrätt här.

Vanliga frågor vid stambyte

Här handlar det om en stor och komplicerad process både vid planering och vid det fysiska arbetet. På Sarab Entreprenad AB finns alla de kunskaper som krävs för att leda ett komplett projekt när det finns ett behov av att byta stammar hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Allt från planering, det fysiska arbetet till slutfört stambyte med slutbesiktning och kvalitetsgaranti. Denna process är påfrestande för både fastighetsägare och de boende. När ett byte av vatten och avloppsrör sker betyder detta att vatten och avlopp stängs av, samt att alla rörstammar byts ut i en fastighet. Läs mera om arbetsprocessen.

Det finns ingen som i längden kan komma ifrån ett behov av stambyte. Detta är något som tids nog måste utföras i alla fastigheter. Att vänta för länge med att byta stammar kommer enbart att leda till högre kostnader och risker för stora läckage där den fastighetsförsäkring som finns kanske inte täcker detta.

Det finns olika sätt att finansiera ett behov av att byta stammar i en eller flera fastigheter. Det kangöras av en bostadsrättsförening, föreningens enskilda medlemmar eller av en fastighetsägare. Det vanligaste sättet att finansiera ett byte av stammar, är att ställa ut en bankgaranti i form av lån på fastigheten som berörs. Läs mera om vilka finansieringsalternav som finns här.

Det går aldrig att säga exakt hur lång tid ett byte av stammar i en fastighet kommer att ta. Det är alltid beroende av antalet längenheter samt den kapacitet som den valda entreprenören kan erbjuda. Annat som kan påverka tiden det tar att utföra ett komplett byte av stammar är de olika tillvalen i form av, exempelvis, köksrenovering eller fasadrenovering när det är dags att byta stammar i en fastighet. Ett rent traditionellt stambyte tar mellan 5-6 veckor i snitt, medan det vissa gånger kan ta upp till 10 veckor per lägenhet. Läs mera i vår stora sektion av frågor och svar.När du vill veta mera om allt det viktiga vid ett stambyte, läser du vår stora sektion med vanliga frågor och svar

Stambyte - Tre stora steg

När det är dags att byta stammar kan detta indelas i tre stora steg

Stambyte - Arbetsmöte - Byta stammar
1

Inför ett stambyte - Planering

Det kan kännas svårt när det är dags att byta stammar i en fastighet. Bara planeringen kan ta mellan 6-18 månader. Du kan tyggt lämna din planering av stambyte i trygga händer hos Sarab Entreprenad AB

2

Under ett stambyte - Arbetet

Under den fysiska arbetsdelen finns det inget som varken fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar kan göra. Ditt val av Sarab Entreprenad AB som entreprenör vid stambyte ger tygghet i form av ett snabbt och funktionellt resultat.

3

Efter ett byte av stammar - Besiktning och garanti

Efter att Sarab Entreprenad har utfört ett stambyte, kommer detta med ett totalansvar i form av en stambytt fastighet som klarar kraven vid en slutbesiktning samt ger uppdragsgivaren en lång kvalitetsgaranti. Valet av Sarab Entreprenad AB ger dig en erfaren entreprenör som alltid lägger fokus på uppdragsgivaren och de boende.
Stambyte - Så går det till

Det är viktigt att veta vad som kommer att hända innan ett projekt att byta stammar påbörjas. Denna korta video med information om stambyte ger dig svar på allt det viktiga.


Välj oss för Stambyte i Hyresrätt och BRF

Sarab Entreprenad AB erbjuder stambyte med kvalitetssäkring

Planering

Vi tar hand om planeringen från start till mål rörande hela projektet, så att ni som uppdaragsgivare slipper glömma någon viktig detalj.

Projektledare

Om ni vill att Sarab Entreprenad även ska stå som projektledare för ert byte av stammar, står vi givetvis till tjänst med detta.

Entreprenör

Vi har mycket lång och bred erfarenhet och kunskap som entreprenör vid stambyte med goda betyg.

Ansvar

När du lägger ett projekt i våra händer, tar vi alltid vårt ansvar. Här erbjuds enbart stambyte kvalitetssäkring och kvalitetsgaranti.

Sarab Entreprenad AB – Stambyte i Fastigheter

Expert på stambyte med modern teknik som klarar en slutbesiktning

Som fastighetsägare eller BRF känner alla väl till hur viktigt det är med både förebyggande underhåll och att utföra reparationer av dina fastigheter innan det uppstår fördyrande omständigheter. Allt för att behålla värdet på ditt fastighetsbestånd, samtidigt som lokaler och lägenheter ska vara så attraktiva som möjligt. En av de största renoveringarna som kan utföras på en fastighet är att byta stammar. Här handlar det om något som du kan se både som en reparation och ett underhåll.

Stambyte kan räknas som en förebyggande åtgärd som måste göras på en eller flera fastigheter. I det fallet räknas detta som underhåll. Om du bortser från ett behov att byta stammar i en fastighet riskerar du stora skador och läckage, vilket också leder till extrakostnader. När en eller flera fastigheter står inför ett byte av stammar, kan arbetet också räknas som en nödvändig reparation och renovering. Det med anledning av att skador och läckage uppstår mera frekvent, samt att kvaliteten på uppvärmning och dricksvatten har försämrats.

Vid stambyte - Sarab Entreprenad AB

Byta stammar och stamrenovering

När du som fastighetsägare står inför ett byte av stammar ska du alltid välja en expert inom området. På Sarab Entreprenad AB finns en mycket stor och bred erfarenhet av att byta stammar hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Sarab Entreprenad AB är experter på stambyte. Vi blir det självklara valet för dig som vill ha följande resultat:

  • Hög kvalitet på ett professionellt byte av stammar med modern teknik 

  • Kostnadseffektivt resultat som utlovar optimal komfort och livskvalitet i många år

  • Ett arbete som garanterar fastighetens fortsatta värdeökning och funktion

Stambyte - Byta stammar börjar med gratis rådgivning

Inför ett byte av stammar i en fastighet är det viktigt att vara på det klara med om det verkligen behövs. Faktum är att både stamrenovering och att byta stammar i en fastighet är ett stort och kostsamt arbete. I snitt sker ett stambyte cirka en gång under 50 år. Med det sagt är det då viktigt att få professionell rådgivning av en entreprenör som är expert på att byta stammar. På Sarab Entreprenad AB erbjuder vi våra professionella kunskaper helt gratis. I vissa fall kommer det att fungera med en billigare lösning, som kallas för relining (stamrenovering). Det innebär det att befintliga vattenrör och avloppsrör som finns i fastigheten kan behållas och beläggs med en ny insida. Relining är tyvärr ingen ersättning för det framtida behovet att byta stammar. Dock kan det förlänga hållbarhetstiden så länge som mellan 10-20 år, så att fastighetsägare och bostadsrättföreningar samt ägare av bostadsrätt kan få mera tid att förbereda sig ekonomiskt inför det stora ingreppet som ett komplett traditionellt stambyte Stockholm innebär.


För dig som vill veta mera ingående om vad relining och stamrenovering handlar om: Byta stammar eller stamrenovering?. Du kan också läsa mera om relining genom att klicka här.

Byte av stammar - Den viktiga planeringen

När en fastighet står inför ett byte av stammar, är det mycket viktigt att planera projektet på ett så optimalt sätt som möjligt. För det första kan det vara så att de som bor eller arbetar i fastigheten inte kan göra detta under tiden arbetet pågår. I det fallet kan det behövas tillfälliga baracker för att tillgodose behovet av boende eller arbetsplats. Det är givetvis något som Sarab Entreprenad AB kan bistå med, vilket gör att alla som väljer oss för att byta stammar får ett komplett koncept där vi ser till att allt fungerar effektivt och att alla trivs under arbetets gång. Idag utförs de flesta projekt med något som kallas för stambyte med kvarboende, vilket gör att det går bra att både arbeta och bo i en fastighet under den fysiska arbetsdelen av ett byte av stammar. Utöver den generella planeringen bör alla fastighetsägare och ägare av bostadsrätt också planera in andra renoveringar i kombination med det stora projektet att byta stammar i en fastighet.

Expert på Stambyte

Eftersom ett stambyte innebär att alla rör i en fastighet byts ut och att ofta nya schakt för rör skapas, betyder det att väggar och ytskikt i badrum och toaletter förstörs. I och med detta skapas ett behov av att också utföra en badrumsrenovering. Speciellt gäller detta kakel och klinker i badrum och kök. I det fallet kan det bli ett kostnadseffektivt val att även byta ut inredning i badrum och kök. Detta alltid något som vi sätter oss ned och diskuterar samt planerar med dig som fastighetsägare och ägare av bostadsrätt samt med hela bostadsrättsföreningen. Vad du än väljer kommer vi på Sarab Entreprenad AB i Stockholm att erbjuda ett komplett paket med tjänster där vi åtar oss att utföra alla arbeten från start till mål.

Stambyte i Mälardalen – Från Hallstavik till Trosa

Sarab Entreprenad - Byta stammar - Byte av stammar

När vi på Sarab Entreprenad AB säger att vi är experter på stambyte, innebär inte det att vi enbart utför byte av stammar i Stockholm och Uppsala. Vi erbjuder våra professionella tjänster, expertis, stora erfarenhet av stambyten utförda med moderna metoder i hela Stockholms Län. Alla ägare av en fastighet i behov nya stammar, vattenrör och avloppsrör eller en stamrenovering, kommer du alltid att kunna lita på Sarab Entreprenad AB. En generalentreprenör som erbjuder totalentreprenad. Läs om byte av stammar i de kommuner vi bedriver vår verksamhet i.

Godkänt stambyte med kvalitetssäkring och garanti

När en fastighet har ett behov av att byta stammar, är att det blir gjort efter de regler och föreskrifter som finns. Utan det kommer inte det arbete som utförs att kunna genomgå en besiktning, och kunna godkännas av en licensierad kontrollant. När du väljer Sarab Entreprenad AB för byte av stammar, kan du vara säker på att alla arbeten som utförs följer de regler och den standard som fastställts av den svenska byggnadsinspektionen. Alla våra anställda och medarbetare har en gedigen utbildning, lång erfarenhet och ett innehav av de licenser och certifikat som krävs för att utföra sina arbeten. Allt detta ingår i ett stambyte med kvalitetssäkring, vilket är något vi på Sarab Entreprenad AB alltid sätter i fokus som en tjänst till alla våra uppdragsgivare.

Stambyte ökar värde och hållbarhet på fastigheter

Att byta stammarna i en fastighet kommer inte enbart att garantera livslängden och minska risken för stora skador och läckage. Det bidrar också till en kraftig värdeökning. De som har stambytt sin fastighet värderas alltid högre än de som inte har utfört detta arbete. En av anledningarna är att ett stambyte är en stor investering. När en fastighet är stambytt garanterar det således att det är mycket lång tid tills nästa gång som samma arbete måste utföras. En annan anledning till det ökade värdet, är att badrum, kök och andra rum får en högre standard när de renoverats. Allt detta bidrar till att fastigheten värderas högre.

Byta stammar - Öka värdet på fastigheter

För bästa pris och resultat på ett kostnadseffektivt stambyte i Stockholm, kontaktar du Sarab Entreprenad AB för översyn och gratis offert.

Adress

Gyllenstiernagatan 14           115 26 Stockholm                  

Kontakt

Email: info@sarab.nu             Phone: 08 28 68 00              

Länkar

Sarab Entreprenad AB 
Stambytesgruppen

Sarab Entreprenad AB

Sarab Entreprenad AB är en entreprenör med stor erfarenhet och är expert på stambyte samt stamrenovering.