Allmänt om Stambyte

Allmän information vid stambyte i fastigheter

Information om stambyte
Stambyte i badrum

Något som alla fastighetsägare förr eller senare råkar ut för, är det som kallas för ett stambyte. Här spelar det ingen roll om det gäller fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller villor. Ja, till och med fritidshus behöver utföra detta stora ingrepp för att minska risken för stora skador. Är det då ett så stort ingrepp? Ja, ett stambyte är en omfattande procedur. Dock har det tillkommit nya och moderna metoder, som faktiskt gjort att detta arbete kan utföras med kvarboende. Läs vidare om detta och få allmän information om stambyte i denna artikel.

Även om nu alla som på något sätt äger en fastighet eller en lägenhet, någon gång kommer att råka ut för ett stambyte, är detta inte alls något som sker speciellt ofta. I de allra flesta fall kommer en fastighetsägare eller en lägenhetsinnehavare, bara att uppleva ett stambyte under sin livstid. Det finns mycket information och kunskap att känna till rörande just stammarna i en fastighet. Det mesta av denna information och kunskap åligger de som arbetar inom detta område, men även lägenhets och fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar har nytta av dessa kunskaper. Det finns tre olika typer av stambyten, vilka du kan se korta beskrivningar av nedan.

Stambyte för villaägare: Detta är naturligtvis det minsta och mest okomplicerade arbetet som kan utföras inom denna tjänst. Här handlar det om enbart ett hus och oftast bara en privat ägare. Procedur och arbete är likvärdigt med stambyte för fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar.

Stambyte för fastighetsägare: Här handlar det om ett arbete som åligger fastighetsägaren. Detta måste utföras för att hyresgästerna ska slippa eventuella skador och dålig kvalitet på vatten som gamla stammar annars kan medföra. Om fastighetsägaren bortser från detta, faller värdet på fastigheten kraftigt. Du läser mera om stambyte för fastighetsägare här.

Stambyte för bostadsrättsföreningar:Att utföra ett stambyte i en bostadsrättsförening är oftast det mest komplicerade arbetet rörande denna tjänst. Detta då det gäller all den planering som måste ske innan ett stambyte kan utföras. Läs mera om stambyte för bostadsrättsföreningar här.

Byta stammar – Ett oundvikligt arbete

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan du inte undvika ett stambyte. I alla fall inte i längden. Här finns det naturligtvis saker som regelbundet underhåll, vilket alltid är det bästa valet. Genom att utföra regelbundet underhåll rörande allt i en fastighet, kommer alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kunna förvissa sig om att slippa onödiga kostnader.

Det finns också andra tjänster såsom relining som kan skjuta ett stambyte på framtiden mellan 10-20 år. Inget av detta kommer att vara något som ersätter ett stambyte, utan detta är något som förr eller senare alltid kommer att behöva utföras.

Ett stambyte är också något som innebär en väldigt stor kostnad, när det är dags att utföra detta arbete. Här finns det då frågor om hur detta ska finansieras och vem som ska betala för arbetet? Som fastighetsägare är det ganska självklart att det blir du som får stå för kalaset, då det blir svårt att kräva hyresgästerna på detta. Hur går det då till i en bostadsrättsförening?

Ja, detta är två olika sätt att arbeta både ekonomiskt och på det rättsliga planet. En sak som alltid är ett faktum, är att det i slutändan alltid är lägenhetsinnehavaren eller hyresgästen som faktiskt betalar för ett stambyte.

Stambyte - Något som måste utföras

Vad är och vad innebär ett stambyte

Ett pågående stambyte

Att byta stammar innebär att alla de vatten rör och avloppsrör som finns i en fastighet ska bytas ut mot nya. Alla dessa rör och ledningar befinner sig inbyggda i väggar och golv. Med det sagt förstår du direkt att detta kommer att innebära åverkan på fasaden. Dock inte på den utvändiga fasaden, utan här gäller det den invändiga.

Ett stambyte utförs genom att bryta upp väggar och golv på de platser där vatten rör och avloppsrör befinner sig. Detta för att byta ut dessa och sedan återställa golv och väggar i sitt ursprungliga skick. Oftast sker också en badrumsrenovering och eventuellt även renovering av kök på samma gång som ett stambyte. Detta för att utföra allt på samma gång och att det också blir den mest kostnadseffektiva lösningen. Här kan du läsa mera om vad ett stambyte kostar.

För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar innebär ett stambyte stora kostnader samt massor av planering och förberedelser. Dock kommer det också att innebära ett ökat värde på en fastighet samt de lägenheter som finns i fastigheten. För lägenhetsinnehavare och hyresgäster innebär ett stambyte att de under arbetets gång blir förhindrade att använda vatten och avlopp i sina lägenheter. Här måste då alternativa lösningar erbjudas under tiden. Dagens moderna stambyten erbjuder dock kvarboende, vilket betyder att de boende inte behöver flytta ut under arbetets gång.

Även om ett stambyte i grund och botten betalas av de enskilda lägenhetsinnehavarna eller hyresgästerna, kommer kostnaden då det är dags att utföra arbetet åligga bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren.

Här gäller det då att det, under alla de 40-60 år som gått sedan det senaste stambytet utfördes, lagts undan en procentuell del av intäkterna till detta. Om inte kommer ett stambyte att väga mycket tungt och kan resultera i att stora lån måste tas ut på de fastigheter det gäller.

Vad är ett stambyte

Det viktiga valet av entreprenör

När ett byte av stammarska utföras är detta något mycket viktigt. Här måste alla de olika regler och normer som finns för detta hållas. Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare, vill alla ha ett professionellt arbete utfört. I det fallet kommer det alltid att vara bäst med valet av en totalentreprenör, som inte använder sig av underentreprenörer. Här vill du göra ett val av ett företag som har all kompetens, kunskap och arbetskraft under ett tak. Detta får du alltid i valet av Sarab Entreprenad AB.

Sedan många år tillbaka i tiden har Sarab Entreprenad AB varit ett av de mest pålitliga och professionella valen av entreprenörer inom byggsektorn. Här får du ett seriöst företag du verkligen kan lita på och som levererar ett stambyte med kvalitetssäkring samt garantier som bygger på modern och effektiv kunskap inom området. Om du är fastighetsägare eller bostadsrättsförening och står inför ett stambyte, kommer en kontakt med Sarab Entreprenad vara det enda som krävs för ett perfekt resultat.

Begär Gratis offert på Stambyte

Vi erbjuder kostnadseffektiva stambyten med hög kvalitet

Dags att byta stammar? Har läckagen ökat? Risk för stora skador? Begär offert och gratis rådgivning innan kostnaderna ökar. Vi är experter på stambyte.

Begär Offert